İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde İlk Dostunuz...

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları doğru anlaşılmalı ve doğru uygulanmalıdır.

Hepimizin bildiği gibi her kuruluşun en önemli değeri “insan”dır. Dolayısıyla iş kazası ve meslek hastalıklarını önleyecek, çalışanın yaşam hakkını gözetecek bir kültürün oluşmasını sağlamak iş verenler olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım sloganımız her alanda “Önce İnsan” olmadır.

İlk Dost OSGB, Euro-Line Sağlık Hizmetleri’nin işyeri sağlık ve güvenlik hizmetlerini sunmak üzere 2011 yılının Mart ayında ruhsatlandırma işlemlerini tamamlamış olduğu organizasyonudur. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 70’ine hizmet verecek şube ağına ulaşmış durumda olan İlk Dost OSGB, Türkiye’nin farklı sektörlerinde hizmet sunan şirketleriyle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Halihazırda, Ankara, Kocaeli, Adana, Tekirdağ, Antalya ve Manisa’ da OSGB lisansı bulunan Euro-Line bu alandaki büyümesini Türkiye çapına yayarak sürdürmektedir.

İlk Dost OSGB’nin sunduğu hizmetler

İlk Dost OSGB, firmalara işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanı, işyeri hemşiresi/diğer sağlık personeli, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru gibi yardımcı sağlık personeli istihdamı sağlamaktadır. Ayrıca, iş sağlığı güvenliği eğitimleri, risk analizi hazırlanması bu şirketlere sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Bunların dışında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı ve patlamadan korunma dokumanı hazırlanması gibi daha üst ihtisas gerektiren hizmetler konusunda da destek olmaktadır. Ayrıca Euro-Line’ın ambulans ve sağlık personeli istihdamına yönelik hizmetleri de olduğu için özellikle çok sayıda çalışanı olan firmalarda şirketlerin ihtiyaçlarına göre sağlıkla ilgili eksikliklerinin kapatılmasına yönelik destek hizmeti de sağlanabilmektedir.

İlk Dost OSGB olarak yasanın ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yanında işverenin çalışanlarının sağlığı konusundaki yükümlülükleri konusunda firmalara farklı bir bakış açısı yaratmaktadır. İlk Dost OSGB, sunduğu butik hizmet anlayışı ile fark yaratmayı amaçlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet almanın firmalara sağladığı kazanımlar

İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmeti İlk Dost OSGB gibi profesyonellerden almak firmalar için önemli kazanımlar sağlamaktadır. İlk Dost, farklı sektörlere hizmet etmesinden kaynaklanan deneyim ve farklı bakış açılarını hizmet verdiği firmalara aktarabilmektedir. Profesyonel bir şirketten hizmet almakla bireysel bir uzman ya da doktordan hizmet almanın farkı da burada ortaya çıkmaktadır.

İlk Dost, sahada elde edilen bilgi birikimini bir tek kişiye indirerek hizmeti sunmakta, ayrıca çalışanların işten ayrılması, iş değiştirmesi ya da kişisel zorunlulukları nedeniyle firmaların yaşayabileceği zorlukların da önüne geçilmiş olmaktadır. Böylelikle firmalara, 200 kişilik bir ailenin tüm birikiminin bir süzgeçten geçirilip bir kişiye aktarılmasından kaynaklanan avantajlar sağlanabilmektedir. İlk Dost, iş ortağı olduğu firmalara hizmet sürekliliği ve hizmet garantisi sunmaktadır. Böylelikle, çalışanların yıllık izin ya da hastalık gibi durumlarında hizmet sunumu ile ilgili bir kayıp yaşatılmamakta ve tüm bu süreçler eksiksiz devam ettirilmektedir.

İş kazalarıyla ilgili veriler konunun gerekliliği ve önemini ortaya koymaktadır

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini konuyla ilgili istatistikler net olarak ortaya koymaktadır. 2014 yılı verilerine göre: Türkiye'de bir yıl içinde toplam 221.366 iş kazası meydana gelmiş ve bunların 1.626'sı ölümle sonuçlanmıştır. Her gün 615 iş kazası meydana gelmekte ve 5 kişi iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Dünya verileri de hiç iç açıcı değil. Dünyada her 15 saniyede 153 iş kazası meydana gelmekte ve yine her 15 saniyede iş kazası nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmektedir. Her gün 6300 kişi iş kazası veya yapılan mesleğe bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dünya genelinde iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yılda 2.3 milyondan fazla ölüm meydana gelmektedir.

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.