İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde İlk Dostunuz...

Awesome Image

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İş sağlığı konusundaki deneyimi 2000’ li yılların başına dayanan İlk Dost OSGB, hizmetlerini bireysel bakış açısı yerine kurumsal bilgi birikimi ile destekleyerek vermektedir.

Awesome Image

Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

Çok tehlikeli iş kollarında 10'dan fazla çalışanı bulunan tüm kurumların “Sağlık Personeli” görevlendirmesi yasal bir zorunluluktur.

Awesome Image

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Euro-Line Sağlık Hizmetleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun yürürlüğe girmesinin ardından İlk Dost OSGB adı ile yetki belgesini alarak iş güvenliği hizmetlerini de vermeye başlamıştır.

Awesome Image

İş Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Hizmetleri

İlk Dost OSGB, geçen zaman zarfında deneyimini ofis, bankacılık, sigortacılık gibi az tehlikeli iş kollarından hastane, akaryakıt, enerji ve madenciliğin de yer aldığı çok tehlikeli iş kollarına kadar geniş bir yelpazede yaymayı başarmıştır.

Awesome Image

Sağlık Taramaları

Sağlık Taramaları

İlk Dost OSGB, kurumların ihtiyacına yönelik mobil üniteler veya kurum içerisine konuşlandırılan donanımlar ile sağlık taramalarını organize ederek iş gücü kaybını en aza indirecek çalışmalar yürütmektedir.

Awesome Image

Eğitim

Eğitim

İlk Dost OSGB, iş güvenliği ve sağlığı eğitimlerinde yenilikçi ve etkili metodolojiler sunarak sektörde öncü bir rol üstleniyor.

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.