İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde İlk Dostunuz...

Sağlık Taramaları

Sağlık Taramaları

Sağlık Taramaları

İlk Dost OSGB, kurumların ihtiyacına yönelik mobil üniteler veya kurum içerisine konuşlandırılan donanımlar ile sağlık taramalarını organize ederek iş gücü kaybını en aza indirecek çalışmalar yürütmektedir.

İlk Dost OSGB, sağlık taramalarını alanında deneyimli partnerleri ile veya kurumun talep ettiği özelliklere sahip özel kurumları tespit ederek organize etmektedir.

Mobil üniteler veya kurum içerisine konuşlandırılan donanımlar ile gerçekleştirilen temel sağlık taramaları aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

 • Doktorlu göz taramaları
 • Akciğer Grafisi
 • Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Odiometri Testi
 • Portör testleri
  • Boğaz Kültürü, 
  • Burun Kültürü,
  • Gaita Kültürü, 
  • Gaita Mikroskobisi 
 • Aşı Uygulamaları
 • Laboratuvar Testleri
  • Tam Kan Sayımı
  • Tam İdrar Testi
  • Karaciğer Fonksiyon Testleri (SGOT, SGPT, Gama GT, LDH)
  • Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Ürik Asit, Kreatinin)
  • Hepatit Markerleri ve Serolojik Testler (HBs Ag, Anti HBs, Anti HCV, HIV1, HIV2 ve diğer Serolojik Testler)
  • Toksikoloji Testleri (İdrarda/Kanda Kurşun, Toluen, Fenol, VMA, Hippurik Asit vb.)
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.