İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde İlk Dostunuz...

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

Euro-Line Sağlık Hizmetleri; kurulduğu gün itibarı ile kurum hekimliği, işyeri hekimliği hizmetleri vermiş ve gate-keeper olarak kurumların içerisinde hekim görevlendirmeleri yapmıştır. OSGB'ler ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmadan 5 yıl öncesinde vizyoner bakış açısıyla bu hizmetlerin gerekliliğini kurumlara anlatmaya başlamıştır. Aynı doğrultuda, birlikte çalıştığı kurumlarda gerekli önlemleri almaya başlamış olan Euro-Line Sağlık Hizmetleri, yasanın yayınlanmasının ardından İlk Dost OSGB markası altında hizmet vermeye başlamıştır. İş sağlığı konusundaki deneyimi 2000’ li yılların başına dayanan İlk Dost OSGB, hizmetlerini bireysel bakış açısı yerine kurumsal bilgi birikimi ile destekleyerek vermektedir.

İşyeri hekiminin temel görevleri:

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Sağlık gözetimi
 • Eğitim ve bilgilendirme
 • İlgili birimlerle işbirliği
 • Koruyucu hekimlik önlemleri
 • Tedavi hizmetleri

İşyeri hekiminin vermekle yükümlü olduğu eğitimler:

 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlk yardım
 • İş hijyeni
 • Ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.