İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde İlk Dostunuz...

Kanunlar

Tarih Sayı Adı
22.05.2003 4857 İş Kanunu
30.06.2012 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Yönetmelikler

Tarih Sayı Adı
15.05.2013 28648 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
20.07.2013 28713 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.