İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde İlk Dostunuz...

Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

Sağlık Personeli Hizmeti

Çok tehlikeli iş kollarında 10' dan fazla çalışanı bulunan tüm kurumların “Diğer Sağlık Personeli” görevlendirmesi yasal bir zorunluluktur.

Sağlık personelinin görevleri

  • İşyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • İşe giriş/periyodik muayene sırasında hekime yardımcı olmak
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak
Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.