İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde İlk Dostunuz...

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Euro-Line Sağlık Hizmetleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun yürürlüğe girmesinin ardından İlk Dost OSGB adı ile yetki belgesini alarak iş güvenliği hizmetlerini de vermeye başlamıştır.

İlk Dost OSGB, geçen zaman zarfında deneyimini ofis, bankacılık, sigortacılık gibi az tehlikeli iş kollarından hastane, akaryakıt, enerji ve madenciliğin de yer aldığı çok tehlikeli iş kollarına kadar geniş bir yelpazede yaymayı başarmıştır.

İş güvenliği uzmanının temel görevleri:

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Risk değerlendirme
 • Çalışma ortamı gözetimi
 • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
 • İlgili birimlerle işbirliği

 İş güvenliği uzmanının vermekle yükümlü olduğu eğitimler:

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
 • Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma.

Diğer hizmetlerimiz için 0850 433 6331

Choose Your Color
You can easily change and switch the colors.